Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

implant diş

implant diş

İmplant diş
, günümüzde doğal dişe en yakın seçenektir. Diğer diş tiplerinin yanı sıra bu diş çeşidi doğal dişlerinize hem görünüş hem de çiğneme ve kullanım açısından en yakın tiptir. Bu dişler geleneksel köprü ve protezlere göre çiğneme ve konuşma açısından daha fazla verim sağlar. İmplant, 21. Yüzyılda üzerinde en fazla çalışılacak olan diş tedavi biçimi olduğu anlaşılmıştır. Doğru teşhis, yeterli bilgi ve tecrübe ve gerekli ekipmanlarla uygulanıp gerekli tedavinin uygulanması durumunda, bu tedavi hem doktor hem de hasta için başarılı sonuçlar verebilecek bir uygulamadır. Bu işlem, eksik olan dişlerin fonksiyon ve işlevini aynı zamanda görünümünü tamamlamak ve doğal dişin yerine kullanılmak üzere tasarlanmış, çene kemiğine yerleştirilen ayrıca uygun malzemeden oluşturulmuş yapay diş köküdür.

 

Seri kullanıma girdikten sonra birçok implant diş tipi kullanılmaya başlanmıştır. Fakat yine de bunlardan en yaygın olanı vidalı kullanımlardır. Bu vidalar, belirli kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu sebeple de bu işlemin uygulanabilmesi için çene kemiğinin bu vidayı kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca var olan kemik de bu işlemin başarılı olup olmayacağı hususunu etkileyen ayrı bir faktördür. Tedaviden önce ve bu vidaların ağızda kaldığı süre zarfında diş etlerinin sağlıklı durumda olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlamış olan hastalar için bir üst yaş sınırı bulunmamakla beraber kemik gelişiminin tamamlanmamış olduğu çok genç yaşta hastalar için bu işlemin uygulanması genel itibarı ile tercih edilmemektedir. İstisnalar kısmını oluşturan bazı küçük yaş hastalar için de işlemlerin uygulandığı alanlar görülebilir.

İmplant diş, uygun anestezi yöntemlerinin uygulanarak yapılması durumunda yapım aşamasında herhangi bir aşırı ağrı ya da acı duyulmasına neden olmamaktadır. Operasyon sırasında hasta tercihlerine göre genel veya lokal anestezi kullanılmaktadır. Genelde vidanın yerleştirildiği bölgede işlem sonrasında özellikle akşam vakitlerinde duyulabilecek ağrılar ise basit ağrı kesiciler aracılığı ile giderilebilir niteliktedir. Birçok hasta bu ağrının, normal bir diş çekimi sonrasında duyulan ağrıdan farklı ya da daha fazla bir ağrı olmadığını belirtmektedir. İşlemin problemsiz şekilde uygulandığı tedavilerde ise dişte bir vida olduğu hissi bile olmaksızın rahat bir biçimde kullanıma uygundur.  İmplant, kemik ile tam olarak kaynaşma ve birleşme süresi geçirmektedir. Bu süre çene kemiğinin yapısına yani her hastaya göre 3 ila 6 ay arasında değişiklik gösterebilmektedir.  

 Bu tedavi sürecinden sonra implantların temizliği son derece önemlidir. Hatta bunların yapay dişler olduğunu ve çene kemiğine sonradan eklendiğini göz önünde bulunduracak olursak doğal dişlerden daha çok önem arz ettiğini bile söyleyebiliriz. Temizliğini sağlamak için son derece hassas ve düzenli bir ağız bakımına ihtiyaç duyulmaktadır.  Bunların temizlikleri belirli bir öğrenme sürecine dayanıyor olsa bile çok da zor değildir. Ve kısa süre sonra buna alışılmış olunacaktır. Unutulmaması gereken şey ise tedavinin sürekli olarak memnuniyet sağlaması için gerekli olan en önemli faktör düzenli ağız ve implantın bakımının sağlanmasıdır.  Bu iş için yeterli zaman ayrılmalı ve kesinlikle ihmal edilmemelidir. Aksi takdirde uyum sağlayacak ve memnuniyet elde ettirecek bir uygulama iken daha büyük sorunlara yol açılmasına neden olabilecek bir duruma dönüşebilmektedir.

İmplant diş, her eksik dişin yerine uygulanan bir işlem genellikle değildir. Tek bir implant bazen bir iki dişin görevini üstlenecek yapıya sahip olmaktadır. Doğru teşhis ve implant uygulaması yapıldığı zaman genellikle, vidanın çene kemiği ile kaynaşmaması gibi bir olasılıkla yok denilecek derecede az karşılaşılır. Bu çok düşük bir orandır. Bu şekilde bir başarısızlık söz konusu olduğunda ise cerrahi süreç takip edilirken ilk 6 ay içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bu durum sonucunda ise de sıradan bir diş çekimi biçiminde kolay bir işlem ile vida yerinden çekilerek çıkarılma özelliğine sahiptir. Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini takip ederek ski haline dönmesi durumunda yeni bir vida yerleştirmesi yapılabileceği gibi farklı bir yöntem izlenerek protez tipi tedavi yöntemleri de gerçekleştirilebilir. Kullanılan tüm malzemelerin ithal olması ve sağlıklı implant üretimi için çok yüksek bir teknolojiye gereksinim duyulması tedavinin maliyetli olmasına yol açmaktadır.

Maliyetin yüksek olduğu bilinmektedir fakat yine de kesin fiyat doktorunuzun sizler için uygun yöntemi belirlemesi ve ne yapılacağına karar vermesi durumunda kendisi tarafından belirlenecektir. Bu yöntemde gözlenebilecekler dışında herhangi bir risk bulunmadığı belirtilmektedir. Bu tedavinin maliyetinin yüksek olmasına rağmen birçok avantajı bulunmaktadır. Daha iyi çiğneyebilme, her istediğini yiyebilme, estetik açıdan daha iyi bir görünüm ve bunlara bağlı olarak sağlıklı bir beslenme biçiminde avantajlarından kısaca bahsetmiş olalım. Tedavinin dezavantajlarının çok az bir oranı oluşturmasına karşılık getirisi oldukça fazladır ve bu işlemin uygulandığı hastalarının büyük bir çoğunluğunun bu işlemden memnun olduğu ve gerektiği durumda tekrar aynı tedaviyi kabul edeceklerini belirttikleri gözlemlenmiştir.